Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 14-én (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről
99/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)
66/2014., 66/2/2014. sz., 66/3/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
7./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
91/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Box Sarok Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 36/2014. (II.13.) számú határozata ellen
77/2014. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
9./ Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok felújítási pályázaton elnyert támogatással
kapcsolatban
109/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
10./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése
Sz-208/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Martos Dániel elnök
11./ Bp. IX. ker. Pöttyös utca 6. szám alatti lakóház – felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő
támogatás céljának módosítása
Sz-209/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-214-216/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározásával kapcsolatos kérelmek
Sz-217-219/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Határozatok módosítása
Sz-220-221/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./Részletfizetésre vonatkozó kérelem
Sz-226/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek
Sz-222-225/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelmek
Sz-210-212/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Budapest IX. kerület Középső-Ferencváros területére vonatkozó közterület használati kérelem
Sz-213/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről
100/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
2./ Tájékoztató a 2013. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
83/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató 2014. évi Föld Napja alkalmából meghirdetett egynyári virágpalánta pályázat
maradványösszegéről
Sz-243/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán aljegyző
4./ Tájékoztató a VVKB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-228/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2014. május 9.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem