Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 14-én (szerda) 16:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés
79/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
95/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése
103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096. Budapest, Haller utca 27.) 2012. évi
és 2013. háromnegyed éves gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről
Sz-166/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
2./ Tájékoztató a Kerekerdő Óvoda (1097. Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) 2010-2012. évi gazdálkodásának
rendszerellenőrzéséről
Sz-167/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
3./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-227/2014. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2014. május 9.

Pál Tibor s.k.
elnök























Impresszum  Adatvédelem