Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 14-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-233/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós képviselő
2./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére
92/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására
82/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat
csoportjában
84/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak
elfogadása
88/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
97/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására - alapítványok által - benyújtott pályázatok elbírálása
102/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
13./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére
104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére
89/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013.
évben végzett szakmai munkájáról
75/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
90/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási
szerződés megkötése
81/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
19./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által – benyújtott
pályázatok elbírálása
Sz-245/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ A 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatására benyújtott
pályázatok elbírálása
Sz-244/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
22./ Óvodai sport tevékenység támogatására meghirdetett pályázat elbírálása
Sz-240/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
23./ Javaslat a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére - a 3989 számú költségvetési soron - elkülönített
pályázati keretösszeg átcsoportosítására
Sz-242/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
24./ A 2013. évi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása beszámolóinak elfogadása
Sz-237/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
25./ 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-241/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
26./ Akadálymentesítési kérelem
Sz-186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
27./ HÜB. 218/2012. ( VII.09.) sz. határozat visszavonása
Sz-239/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
96/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 2014. évi felhasználásáról
Sz-238/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-235/2014. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2014. május 9.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem