Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. május 14-én (szerda) 12:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
92/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
98/2014. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
7./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése
103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. Bokréta u. 33. II. emelet 5. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbe adása
Sz-231/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Gazdasági Bizottság GB 274/2013. (XI.06) sz. határozatának visszavonása
Sz-229/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakások bérbe adása mellett
Sz-230/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-232/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest IX. ker. Üllői u. 19. 2. lh. II. emelt 20. (hrsz: 36835/0/A/52) szám alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog
Sz-187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-207/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-236/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2014. május 9.

Kandolka László s.k.
elnök























Impresszum  Adatvédelem