Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. április 24-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
54/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat kitüntetések adományozására
a./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
61/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
61/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
61/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

d./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
61/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós HÜB elnök


Martos Dániel VVKB elnök
3./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
64/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet megalkotása
65/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület
KSZT módosítása III. forduló
55/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására
66/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése
56/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadására
72/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közszolgáltatási szerződések módosítása
67/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése
52/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX. Ráday u.
18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
59/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
68/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budai Traktoros Futball Klub Egyesület névhasználati kérelme
69/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
60/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. tankerületével
70/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával
46/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása
62/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetése
47/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015.
nevelési évre
48/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész
felajánlása vonatkozásában
49/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális
szolgáltatásairól
71/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A beszámoló a Szervezési Csoportnál megtekinthető)
1. melléklet
2. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
22./ Interpelláció
32/2014., 32/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor frakcióvezető
23./ Tömegközlekedési megálló nevének megváltoztatása
73/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós képviselő
24./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának elfogadására
53/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Mezey István képviselő
25./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
57/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
26./ VN-HU Export – import Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság 67/2014. (III.05.) számú határozata ellen
58/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
27./ Önkormányzati hatósági ügyek
50/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2013. évi
működéséről
43/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2013. évi munkájáról
51/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2014. április 18.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem