Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. április 23-án (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
54/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület
KSZT módosítása III. forduló
55/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelet megalkotására, és a Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 6/2013.(II.19.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013.(IV.09.)
önkormányzati rendeletek módosítására
66/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése
56/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
5./ Tömegközlekedési megálló nevének megváltoztatása
73/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós képviselő
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
57/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
7./ VN-HU Export – import Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság 67/2014. (III.05.) számú határozata ellen
58/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ 2014. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-178/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ 2014. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta kérelmek elbírálása
Sz-170/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté képviselő
10./ Ferenc krt.-Üllői út sarkán lévő légszennyezettségi mérőállomás karbantartási szerződése
Sz-205/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Martos Dániel elnök
11./Részletfizetésre vonatkozó kérelem
Sz-179/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-180/2014., Sz-181/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelem
Sz-198/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-188/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2013. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-197/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2014. április 18.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem