Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. április 23-án (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
Sz-172/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
2./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására
Sz-171/2014. sz. előterjesztés
Illyés Miklós elnök
3./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-173/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
4./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
64/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység
támogatásáról szóló rendelet megalkotása
65/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadására
72/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közszolgáltatási szerződések módosítása
67/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Concerto Akadémia Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés megkötése
52/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. tankerületével
70/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával
46/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött Ellátási szerződés módosítása
62/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatával kötött ellátási szerződés megszüntetésére
47/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2014-2015.
nevelési évre
48/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrésze, valamint javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának üzletrész
felajánlása vonatkozásában
49/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2013. évi szociális
szolgáltatásairól
71/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A beszámoló a Szervezési Csoportnál megtekinthető)
1. melléklet
2. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Sport Alap pályázat meghirdetése 2014-2017. évre
Sz-199/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelme
Sz-169/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Fülöp Mihály emléktábla engedélyezése
Sz-168/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2014. évi szabadidősport pályázatának
meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére
Sz-204/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014.(II.18.) számú
költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési
sor)
Sz-155/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Javaslat az óvodai sport tevékenységre előirányzott keretösszeg (3414. számú költségvetési sor)
felosztására
Sz-201/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
22./ Javaslat Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő 2014. évi pályázat kiírása - 3989
költségvetési sor terhére
Sz-189/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
23./ Javaslat a FESZGYI támogatási kérelmére a Gyermekek Átmeneti Otthona vonatkozásában
Sz-200/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
24./ Javaslat a 2014. évi 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására
Sz-202/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
25./ Molnár Dániel támogatási kérelme
Sz-154/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
26./ Javaslat a 3301. sz. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat tartalék összegének felhasználására
Sz-153/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
27 ./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IX. Tankerületének támogatási kérelmei
Sz-195/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2013. évi
működéséről
43/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2013. évi munkájáról
51/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Ferencvárosi Művelődési Központ 2014. évi rendezvény tervezete - tájékoztató
Sz-192/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-193/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2014. április 18.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem