Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. április 23-án (szerda) 12:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre a Bp. IX. Ráday u.
18. fszt. III. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
59/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésmódosításának elfogadására
53/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
Mezey István képviselő
3./ A PÉKZOLI Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
Sz-182/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Gyors Medve Kft. által felhalmozott bérleti díj tartozás elengedése, illetve bérleti díj fizetési
kötelezettségének szüneteltetése
Sz-183/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása pályázaton kívül
Sz-174/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése
Sz-175/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-176/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-159/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest IX. ker. Üllői u. 19. 2.lh. III. 23. (hrsz.36835/0/A/66) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-160/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-161/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-162/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolása
Sz-177/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Peren kívüli egyezség (Krétakör Alapítvány, HoReCo Kft.)
Sz-184/2014., Sz-185/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-196/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása (GB 202/2013.(VIII.26.), GB 327/2013.(XII.11.), GB
12/2014.(I.22.))
Sz-163-165/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
16./ Lakás felajánlás a 2001-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-191/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat házfelügyelő elhelyezésével kapcsolatosan
Sz-203/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-194 /2014. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2014. április 18.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem