Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. április 17-én (csütörtökön) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Tűzliliom park kiviteli terveinek bemutatása a VVKB 233/2013. (VII.04.) sz. határozata szerint
Szóbeli előterjesztés
Szűcs Balázs főépítész
2./ Te Szedd! akció Ferencvárosban
Sz-156/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3./ A VVKB határozatainak módosításai
Sz-134/2014., Sz-135/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ PARS Bt. közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelme
Sz-136/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület használati díjcsökkentés iránti kérelmek
Sz-139-142/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek
Sz-137/2014., Sz-138/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-143-152/2014., Sz-157-158/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2014. április 15.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem