Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. március 19-én (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ 2014. évi pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére
Sz-103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté képviselő
2./ Föld Napi rendezvény
Sz-104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-129/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Martos Dániel elnök
4./ Ráday utca 32. sz. társasház kérelme
Sz-126/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
5./ Budapest IX. kerület Ferenc téri játszótér kerítésének kiépítése, valamint a Ferenc tér 2. sz. előtt és
a Thaly K. u. 48-50. számok előtt sebességkorlátozó borda, illetve küszöb létesítése
Sz-125/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
6./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros
oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása
Sz-105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – „Tavaszköszöntő Fesztivál megrendezése” –
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-128/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése
iránti kérelem
Sz-106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-107-124/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-127/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem