Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. február 13-án, 15:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
16/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
20/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása (II. forduló)
18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása (II. forduló)
17/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
35/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban
38/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Középső-Ferencváros Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt rehabilitációs terület KSZT módosítása II. forduló
39/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
10./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra
40/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
11./
a.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Balázs Béla u. 11. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
22/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, Bp. IX. Balázs Béla u. 32. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
23/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX. Ráday u. 18. fszt. IV. és fszt V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó
bérleti szerződések határidejének meghosszabbítása
21/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A RÁD VOX CAFE Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 254/2013.(VIII.23.) számú határozata ellen
24/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatási szerződéseinek jóváhagyására, illetve közszolgáltatási szerződéseik módosítására
36/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
19/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
29/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Nagy Hajnalka jegyző
17./ Interpelláció
32/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor frakcióvezető
18./ Javaslat a 164/2013. (VI.06.) sz. határozat módosítására
41/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
19./ A WestEnd Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. címerhasználati kérelme
42/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Önkormányzati hatósági ügyek
26/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról a 2013. évre vonatkozóan
30/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről
27/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2013. évi működéséről
34/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2013. évi működéséről
31/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2013. évi működéséről
25/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Tájékoztató a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
28/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész

Budapest, 2014. február 7.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem