Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. február 12-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Csicsergő Óvoda, és a Kerekerdő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázatok kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása
33/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
37/2014., 37/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
16/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János
4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása (II. forduló)
18/2014., 18/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet módosítása (II. forduló)
17/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
35/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása Ferencvárosban
38/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításra
40/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Lakásfelújítás a Roma Koncepció keretében, javaslat a 265/2013. (XII.20.), valamint a 211/2013. (X. 02.) számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (IV. 03.) számú határozatának módosítására
Sz-59/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról a 2013. évre vonatkozóan
30/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységérő
27/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2013. évi működéséről
34/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Tájékoztató az Idősügyi Tanács 2013. évi működéséről
31/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2013. évi működéséről
25/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Tájékoztatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Könyvet Házhoz” szolgáltatás 2013. évi alakulásáról
Sz-37/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-56/2014. sz., Sz-56/2/2014. sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2014. február 7.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem