Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2014. január 23-án (csütörtök) 11.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló)
16/2014., 16/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
206/2013., 206/2/2013., 206/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
218/3/2013., 218/4/2013., 218/5/2013. sz., 218/6/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
Csárdi Antal képviselő
4./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2002. (III.20.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló új rendelet megalkotása
7/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése
8/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
6./ Használtolaj-gyűjtő konténer áthelyezése
Sz-28/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
7./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-4-8/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmek
Sz-9/2014., Sz-10/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-14-16/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület Ráday utca és Budapest IX. kerület Tompa utca területére 2014. évre
vonatkozóan, vendéglátó-terasz kialakítása céljára kiírt pályázat elbírálása
Sz-11/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a VVKB 2013. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-12/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Indoklás:
Több képviselő jelezte, hogy a szerdai napra összehívott bizottsági ülésen nem tud részt venni, ezért rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem. A 2014. január 23-i képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő több előterjesztéssel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2014. január 17.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem