Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2014. január 23-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának cseréjére
13/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kassab Adonis képviselő
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló)
16/2014., 16/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2014. évi forrásmegosztás véleményezése
10/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam által történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára
14/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
206/2013., 206/2/2013. sz., 206/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
218/3/2013., 218/4/2013., 218/5/2013. sz., 218/6/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel képviselő
Csárdi Antal képviselő
7./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2002. (III.20.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló új rendelet megalkotása
7/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása
18/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
17/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása
12/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
11./ Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának véleményezése
8/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
12./ Javaslat alapítványok részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Ferencvárosi Óvodák és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2014. évi nyári nyitvatartási rendje
4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ A Liliom óvoda 3. számú csoportjában csoportlétszám bővítés
5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Közért Egyesület további tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása
9/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítása a kerületi tanulók részére
15/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Önkormányzati hatósági ügyek
11/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a kerületi küldött 2013. II. féléves munkájáról
3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Veres László kerületi küldött
2./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
6/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2014. január 17.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem