Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. december 20-án (péntek) 14:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat 211/2013. (X.02.) számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (IV.03.) számú
határozatának módosítására
Sz-540/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
Szükséges a 2013. évi keretösszeg felhasználásának aktualizálása még az idei évben, amelyhez a Humán Ügyek Bizottságának döntése szükséges.

Budapest, 2013. december 19.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem