Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 18-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Közterület-használati kérelmek
Sz-536/2013., Sz-537/2013., Sz-538/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2013. december 13.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem