Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. december 12-én (csütörtök) 10.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
218/2013. sz., 218/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására
245/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program
239/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
233/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
217/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8./ Javaslat a Budapest IX. ker. Ráday u. 57. szám alatti és Lónyay u. 56. sz. alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírására
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
249/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen
219/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Sürgősségi javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításra
250/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sebők Endre ügyvezető igazgató
13./ Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-527/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
14./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-524/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
15./ Szemafor köz, hiányzó csatorna fedőlapok pótlása
Sz-522/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sajó Ákos képviselő
16./ Sürgősségi indítvány a VVKB 342-343/2013. (XI.20.) sz. határozatainak visszavonására és új
döntés meghozatalára
Sz-535/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
17./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése
és részletfizetése iránti kérelem
Sz-511/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-513-521/2013., Sz-533-534/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztatás műfüves pályákról
Sz-523/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-488/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Indoklás: A 2013. december 12-i képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2013. december 6.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem