Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 12-én 11.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat elbírálása
230/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
194/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
231/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása
218/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására
243/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évre vonatkozó felülvizsgálata
244/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
225/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására
245/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program
239/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Előterjesztés a Budapest IX. kerület területét érintő 3-as villamos vonal fejlesztéséhez kapcsolódó
közművezetékek kártalanítási díjának elengedésére
234/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
233/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosítása
227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
217/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
19./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára
247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
20./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez kapcsolódó megállapodás megkötése
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Vörös Attila FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója
21./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása, és részükre a
Bp. IX. Haller u. 26. fszt. IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
220/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslat az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtására
226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése
237/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
24./ A Savaria Barokk Zenekar Alapítvány támogatási szerződésének módosítása
229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
25./ Hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához
221/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
26./ A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. támogatásának ügye
248/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
27./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrészének átruházása
236/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
28./ Ellátási szerződések módosítása
216/2013., 216/2/2013., 216/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
dr. Hosszú Károly irodavezető
29./ Javaslat a FESZ KKN Kft. részére eszközbeszerzés céljára nyújtandó támogatásról szóló döntésre
223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
30./ Pénzeszköz átadás-átvétel megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. Tankerülettel
241/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
31./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ferencvárosban
242/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
32./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági
szerződésmódosításának elfogadására
222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Mezey István képviselő
33./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
249/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
34./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
228/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
35./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
36./ BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen
219/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
37./ Önkormányzati hatósági ügyek
235/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató 2013. évi végrehajtott képviselőtestületi határozatokról
1/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Tájékoztató a hatósági munka tapasztalatairól
224/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2013. december 6.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem