Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 11-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló
16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
218/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a „TÉR KÖZ” pályázattal összefüggő együttműködési megállapodások jóváhagyására
245/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2013. évi értékelése, 2014. évi program
239/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
233/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
217/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8./ Javaslat a Budapest IX. ker. Ráday u. 57. szám alatti és Lónyay u. 56. sz. alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírására
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Vörös Attila FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója
9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és felügyelő bizottsági tagjának
megválasztása
249/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A BEGOM Kft. felülvizsgálati kérelme a VVKB 253/2013. (VIII.23.) sz. határozata ellen
219/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Házankénti és intézményi szelektív hulladékgyűjtés
Sz-527/2013. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Martos Dániel elnök
13./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-524/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
14./ Szemafor köz, hiányzó csatorna fedőlapok pótlása
Sz-522/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sajó Ákos képviselő
15./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése és
részletfizetése iránti kérelem
Sz-511/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-513-520/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-521/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztatás műfüves pályákról
Sz-523/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-488/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2013. december 6.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem