Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 11-én 16:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára
247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez
kapcsolódó megállapodás megkötése
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
8./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági
szerződésmódosításának elfogadására
222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Mezey István képviselő
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Jegyzői
Kabinet szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-525/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-492/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2013. december 6.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem