Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 11-én (szerda) 14:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetői pályázat elbírálása
230/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása
238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására
243/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évre vonatkozó felülvizsgálata
244/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosítása
227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtására
226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése
237/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A Savaria Barokk Zenekar Alapítvány támogatási szerződésének módosítása
229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Hozzájárulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához
221/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. támogatásának ügye
248/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
13./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. önkormányzati
tulajdonú üzletrészének átruházása
236/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Ellátási szerződések módosítása
216/2013., 216/2/2013. sz., 216/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
dr. Hosszú Károly irodavezető
15./ Javaslat a FESZ KKN Kft. részére eszközbeszerzés céljára nyújtandó támogatásról szóló döntésre
223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Pénzeszköz átadás-átvétel megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti
IX. Tankerületével
241/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ferencvárosban
242/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Akadálymentesítési kérelmek
Sz-530/2013., Sz-531/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-489/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2013. december 6.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem