Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. december 11-én (szerda) 12:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi
bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)
200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
231/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Előterjesztés a Budapest IX. kerület területét érintő 3-as villamos vonal fejlesztéséhez kapcsolódó közművezetékek
kártalanítási díjának elengedésére
234/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapest IX. kerület Határ út 38236/11 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
233/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára
247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali
elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez kapcsolódó
megállapodás megkötése
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Vörös Attila FEVIX Zrt. elnök-vezérigazgatója
10./ A Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása, és részükre a Bp. IX.
Haller u. 26. fszt. IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
220/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági
szerződésmódosításának elfogadására
222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Mezey István képviselő
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A a Budapest, IX. Ráday u. 52. E ép. fsz. XXI. sz. (hrsz.: 36903/0/E/3) garázshelyiség alatti földterület
elidegenítése
Sz-508/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
14./ Bp., IX. Üllői u. 23. A. épület szuterén I. (hrsz.36837/0/A/1) szám alatti üres helyiség elidegenítése
Sz-504/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
15./ A Budapest, IX. Haller u. 54. szám alatti épület tetőterének (10 m2 ) bérbeadása mobil cellás távközlési
bázisállomás üzemeltetése céljára
Sz-509/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
16./ Elővásárlási jognyilatkozat a Budapest IX. ker. Ráday u. 18. I. udvar II. 15. (hrsz. 36825/0/B/31) szám alatti
lakásra
Sz-494/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-529/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-496/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-495/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Üres lakások műszaki csatolására vonatkozó kérelmek
Sz-506-507/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Bp. IX. ker., Mester út. 13. II. em. 5. szám
alatti lakásra vonatkozóan
Sz-503/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-497/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ A Bp. IX. Ráday u. 39. fszt. 7. szám alatti lakásra létesített házfelügyelői szolgálati jelleg törlése
Sz-498/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
24./ Határozatok módosítása
Sz-502/2013., Sz-510/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
25./ Határozatok visszavonása
Sz-499-501/2013. sz., Sz-505/2013 előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Bp. IX. Ferenc krt. 23. szám alatti ingatlan értékbecsléséről
Sz-526/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-490/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2013. december 6.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem