Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. december 4-én (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A HÜB 236/2013. (XI.06.) számú határozatának módosítása
Sz-491/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
A Humán Ügyek Bizottsága 236/2013. (XI.06.) számú határozatát a megállapodás megkötésének megfelelően kell módosítani. A határozatban szereplő megállapodás aláírásához a Humán Ügyek Bizottságának a jóváhagyó döntése szükségszerű.

Budapest, 2013. december 2.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem