Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. november 27-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása
Sz-477/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Martos Dániel elnök
2./ Az FMK által rendezett „Ferencvárosi advent” rendezvény megtartására irányuló kérelme
Sz-487/2013. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2013. november 26.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem