Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. november 20-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ MTA Humántudományok Kutatóháza - tervbemutató
Szóbeli előterjesztés
Szűcs Balázs főépítész
2./ „Zöldudvar 2013 pályázat” elbírálása
Sz-477/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Martos Dániel elnök
3./ Ferencvárosi Komplex Környezettudatos Nevelés 2012/2013 program elszámolása
Sz-478/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Martos Dániel elnök
4./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-480/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése iránti
kérelem
Sz-481/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-476/2013., Sz-482/2013., Sz-483/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-479/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása
Sz-475/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2013. november 15.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem