Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. október 30-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában a 2014. évben kialakítandó vendéglátó-teraszokra
Sz-434/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-430/2013., Sz-431/2013., Sz-432/2013., Sz-433/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A teraszpályázat kiírási határideje 2013. október 31. Az elbíráláshoz bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2013. október 25.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem