Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. október 16-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelmek
Sz-424/2013., Sz-425/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-416/213., Sz-417/2013., Sz-418/2013., Sz-419/2013., Sz-420/2013., Sz-421/2013., Sz-422/2013., Sz-423/2013., Sz-426/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztatás a Határ úti pavilonok ügyéről
Sz-427/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2013. október 11.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem