Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. október 3-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
142/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
HÜB, Illyés Miklós elnök
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi építményés
telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről
169/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása
181/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..) önkormányzati
rendelet megalkotására
164/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása
165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiségek
elidegenítési ügye
180/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Elővásárlási jog gyakorlása
184/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat átjátszó állomásának elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre
166/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
175/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának
elfogadása
176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára
172/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
188/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és
földszintjén
189/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
178/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
187/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése
168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak
delegálására
177/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződés
186/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
174/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. I-VI. havi gazdálkodásáról
163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a kerületi küldött I. féléves munkájáról
140/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Veres László kerületi küldött
3./ Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” program megvalósításáról és zárásáról
173/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
4./ Tájékoztató a LÉLEK - Programról
171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól
1/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2013. szeptember 26.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem