Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. október 2-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
(I. forduló)
183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló …./2013. (…..)
önkormányzati rendelet megalkotásra
164/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Középső-Ferencváros rehabilitációs terület KSZT módosításhoz kapcsolódó településrendezési
szerződés
186/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat átjátszó-állomás elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre
166/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
175/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
188/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Lenhossék u. 7-9. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról, valamint a Ferencvárosi Szociális és Közösségi Központ kialakításáról az épület pince- és
földszintjén
189/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Jogosulatlan közterület-használat miatt megállapított ötszörös közterület-használati díj csökkentése
iránti kérelmek
Sz-386/2013., Sz-387/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelmek
Sz-389/2013., Sz-390/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-388/2013., Sz-391/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első
féléves helyzetéről
163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-378/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2013. szeptember 27.

Martos Dániel
elnök h.
Veres László s.k.Impresszum  Adatvédelem