Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. október 2-án (szerda) 14:00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-377/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező szervezetek 2012. évi beszámolóinak elfogadása
165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Musical Varázs Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 2012. évi pályázati beszámolójának
elfogadása
176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
178/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
187/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ A Hegyvidéki Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése
168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Javaslat a köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak
delegálására
177/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Trió Kulturális Bt. pályázati támogatása vonatkozásában benyújtott beszámoló elfogadása
Sz-407/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A 2012. évi 3143. „egyéb oktatási feladatok” költségvetési sorról pályázott támogatások beszámolóinak
elfogadása
Sz-408/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának és
mellékleteinek módosítása
Sz-403/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerület kérelme alapján támogatott intézmények
elszámolásának elfogadása
Sz-409/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Javaslat a HÜB 63/2013.(IV.03.) határozatának módosítására
Sz-410/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által benyújtott
éves tagsági díjra vonatkozó számla kiegyenlítése
Sz-375/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme
Sz-411/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-412/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első féléves
helyzetéről
163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a LÉLEK Programról
171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről
170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./Tájékoztató a Ferencvárosi Főplébánia és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
pályázati elszámolásával kapcsolatban
Sz-413/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-379/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2013. szeptember 27.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem