Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. október 2-án (szerda) 15:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása
183/2013., 183/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése helyi építményés
telek- és idegenforgalmi adó 2014. évben történő működtetéséről
169/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
182/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelet módosítása
181/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének és alapító okiratának módosítására
167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Bp., IX. Ráday u. 8. fszt.I. (36819/0/A/2 hrsz.) és fszt.II. (36819/0/A/3 hrsz.) szám alatti bérbe adott helyiségek
elidegenítési ügye
180/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Elővásárlási jog gyakorlása
184/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Nem lakás célú helyiségek ingyenes használatba adása közfeladat ellátása céljára a BRFK IX. kerületi
Rendőrkapitányság részére
Sz-405/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül
Sz-392/2013. sz. előterjesztés
Varga József alpolgármester
10./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-393/2013. sz. előterjesztés
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
11./ A NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény határozott idejű bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Sz-385/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
12./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-404/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-401/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
14./ Budapest IX. ker Üllői u. 23. B. épület fszt.4. (hrsz.36837/0/B/5) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog
Sz-384/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-398/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Társasházban lévő üres lakások nyilvános pályázat útján történő elidegenítése
Sz-394/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-399/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-383/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Minőségi lakáscsere kérelem
Sz-395/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-400/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Állami gondozottak részére bérbe adható lakáscímek jóváhagyása
Sz-382/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Gazdasági Bizottság GB.108/2013.(IV.03.) számú határozatának visszavonása
Sz-396/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
23./ A „Házfelügyelői munkakörök betöltésére (Bp. IX. ker. Balázs B. u. 7/B. fszt. 3.; valamint Bp. IX. ker. Lónyay
u. 26. 2. udvar fszt, 37.)” kiírandó pályázatok meghirdetése, megjelentetése
Sz-402/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
Tájékoztató:
1./Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első féléves
helyzetéről
163/2013., 163/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-380/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2013. szeptember 27.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem