Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. szeptember 4-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Humor és Bor Ünnepe” című rendezvény közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelme
Sz-361/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Ferencvárosi Művelődési Központ „Lakótelepi Mulatságok” című rendezvény közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelme
Sz-362/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Horizont Reklám Szerviz Kft. Budapest IX. ker. Lónyay u. 2. szám előtti gyalogjárda területére
benyújtott közterület-használat iránti kérelmei
Sz-363/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2013. augusztus 30.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem