Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
156/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
155/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
151/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése
158/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására
154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása
160/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
152/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a támogatásokról szóló döntés meghozatalára
159/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
157/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására
149/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat Bp. IX., Gát u. 2-6. szám alatti 19,7 m2 és 30,4 m2 alapterületű helyiségek felújításával kapcsolatos döntésre
162/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása
146/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel
148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése
147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ SHIRAZ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 226/2013. (VII.04.) sz. határozata ellen
150/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárás keretén belül meghozott döntés ellen
153/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Önkormányzati hatósági ügyek
145/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Az irányadó jogszabályok alapján az Magyar Állam tulajdonában lévő, (hrsz.:38229/9) kivett közút művelési ágú, Külső-Mester utcai útszakasz tulajdonjogának ingyenes igénylésére 2013. augusztus 27-ig van lehetőségünk. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak az útszakasz tulajdonjog megszerzéséhez kiemelt érdeke fűződik, ezért az ügyben a Képviselő-testületnek dönteni szükséges, így rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem.

Budapest, 2013. augusztus 22.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem