Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. augusztus 26-án (hétfő) 07:30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
151/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Hasznosított, nem lakás célú helyiségek elidegenítése
158/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására
154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Aszódi úti lakótelepen élők részére posta kialakítása
160/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest, IX. Ferenc krt. 39. földszint II. (hrsz. 37532/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
152/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése
147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-336/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
8./ Az M-Bistro Ráday Kft. által felhalmozott bérleti díj tartozás elengedése
Sz-337/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-353/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-350/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Társasházban lévő üres lakások nyilvános pályázat útján történő elidegenítése
Sz-349/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-352/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-351/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A GB.28/2013.(I.30.) számú határozatának módosítása
Sz-354/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Egyéni vállalkozó közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme
Sz-355/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A 2013.08.26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései kapcsán szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2013. augusztus 22.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem