Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. augusztus 23-án (péntek) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
156/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95 m2 alapterületű részének hasznosítására
154/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
157/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítása
146/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Feladat-ellátási szerződés módosítása az Esély Közösségi Egyesülettel
148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány beszámolója és együttműködési megállapodás megkötése
147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Méltányossági ügyek
Sz-341-344/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Javaslat a HÜB 51/2013. (III.19.) számú határozatának módosítására
Sz-356/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Hosszú Károly irodavezető

Indokolás:
A 2013. augusztus 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései kapcsán szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2013. augusztus 22.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem