Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. július 4-én (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Bakáts-projekt vázlatterveinek bemutatása
Sz-326/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2./ Nehru-projekt vázlatterveinek bemutatása
Sz-327/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Tűzliliom park vázlatterveinek bemutatása
Sz-328/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak módosítása
Sz-319/2013., Sz-320/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ SHIRAZ Kft. közterület-használati díj tartozás mérséklése iránti kérelme
Sz-321/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Szabóék Péksége Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése
iránti kérelme
Sz-322/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-323/2013., Sz-324/2013., Sz-325/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2013. június 28.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem