Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. június 26-án (szerda) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Háziorvosi kérelem
Sz-311/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelem
Sz-312/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-313/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására vonatkozó HÜB. 39/2013.
(III.06.) sz. határozat 1. pontjának módosítására
Sz-314/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének
módosítása, valamint a Varázskert Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
Sz-315/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A HÜB 15/2013. (I.30.) számú határozat módosítása
Sz-317/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Javaslat a 2012. évi pályázati támogatások vonatkozásában benyújtott beszámolók ügyében történő döntések
meghozatalára
Sz-318/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Ferencváros munkaerő-piaci helyzetéről 2013. január – április között
Sz-316/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
A Humán Ügyek Bizottságának döntése szükséges a háziorvosi kérelemmel kapcsolatban, az ellátás zavartalan működése érdekében, ezért szükséges a rendkívüli ülés összehívása.

Budapest, 2013. június 21.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem