Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. június 20-án (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ „Zöld Udvar” Pályázat
Sz-309/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Martos Dániel elnök
2./ Javaslat a Ferenc krt.-Üllői út sarkán lévő légszennyezettséget mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek
cseréjére
Sz-310/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 94/2013. (III.06.) sz.
határozatának módosítása
Sz-299/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala által
határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének meghatározása
Sz-300/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Printer – Toner Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése iránti kérelme
Sz-301/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-302/2013. sz., Sz-303/2013. sz., Sz-304/2013. sz., Sz-305/2013. sz., Sz-306/2013. sz., Sz-307/2013. sz., Sz-308/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Az ügyrend II/2. pontja szerint a bizottság havonta kétszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon, valamint a hónap harmadik szerdai napján, ezért a csütörtöki napra összehívott ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2013. június 17.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem