Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. június 6-án (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
120/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
125/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
6./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázatra benyújtandó helyszínekről
126/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ 2013. évi templompályázat értékelése
Sz-292/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.-20. sz. mellékletek
Szűcs Balázs főépítész
9./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-276/2013., Sz-277/2013., Sz-278/2013., Sz-279/2013., Sz-280/2013., Sz-281/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a házankénti szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Sz-270/2013. sz. előterjesztés
Martos Dániel elnök
11./ Lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-265/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
124/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztató a térfelügyeleti kamera áthelyezéséről
144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-291/2013., Sz-291/2/2013. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Indokolás:
Több képviselő jelezte, hogy a szerdai napra összehívott bizottsági ülésen nem tud részt venni, ezért rendkívüli ülés összehívását kezdeményezem. Tekintettel arra, hogy a ”Lakóház-felújítási pályázat elbírálása” című napirend kiemelt fontosságú, és a Képviselőtestület napirendjei között is szerepel az előterjesztés, szükséges, hogy ezt a napirendi pontot a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2013. június 3.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem