Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. június 6-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
120/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Méhecske, a Napfény és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása
133/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Törvényességi felhívás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban
135/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va” zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadására
136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
137/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
125/2013., 125/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Együttműködési megállapodások megkötése és a 223/2012. (V.17.) számú, az 518/2012. (XII.06.) számú, valamint a 18/2013. (I.31.) számú határozat hatályon kívül helyezése
139/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Beruházási engedélyokiratok jóváhagyása
127/2013., 127/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A 2012. évben állami támogatásban részesített előadó-művészeti szervezetek által benyújtott beszámolók elfogadása
130/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
131/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára
138/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
15./ 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
141/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
128/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Javaslat a 2013. évi Fővárosi városrehabilitációs pályázatra benyújtandó helyszínekről
126/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
18./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
122/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
a) Lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
123/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Támogatási Szerződés megkötése a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
123/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
c) 2013. évi templompályázat értékelése
123/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
d.) Támogatási Szerződés megkötése a Politológiai Párbeszéd Társaságával az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
123/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mellékletek
dr. Bácskai János polgármester

Formanek Gyula alpolgármester  
             
Szűcs Balázs főépítész
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaikról
143/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről
124/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Tájékoztató térfelügyeleti kamera áthelyezéséről
144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2013. május 31.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem