Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzat

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. június 5-én (szerda) 8.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-265/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-273/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének IV. pont - A részönkormányzat üléseinek rendje - (1) bekezdése szerint a részönkormányzat rendes üléseit –félévenként összeállított munkaterv alapján- havonta, a Képviselőtestület az ülésének a napján, 8.30 órai kezdettel tartja, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző napon összehívott részönkormányzati ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2013. május 31.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem