Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. június 5-én 16:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Anyakönyvi Csoport és Házasságkötő terem, Budapest, Bakáts tér 1.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va”
zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyásra
136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
137/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
125/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
132/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók
1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda
2011. és 2012. évi működésének szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-286/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-272/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2013. május 31.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem