Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. június 5-én (szerda) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Méhecske, a Napfény és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása
133/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Együttműködési megállapodások megkötése és a 223/2012. (V.17.) számú, az 518/2012. (XII.06.) számú,
valamint a 18/2013. (I.31.) számú határozat hatályon kívül helyezése
139/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A 2012. évben állami támogatásban részesített előadó-művészeti szervezetek által benyújtott beszámolók
elfogadása
130/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
131/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
141/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
128/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
123/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Jubileumi helytörténeti kiadvány megjelenéséről szóló beszámoló elfogadása
Sz-287/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a 2012. évi támogatásokra vonatkozó beszámolók és elszámolások elfogadására
Sz-293/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A 2012. évi szabadidősport támogatásra meghirdetett SE pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-288/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Háziorvosi kérelmek
Sz-289/2013, Sz-290/2013 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-294/2013, Sz-295/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelmek
Sz-296/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-284/2013., Sz-284/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2013. május 31.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem