Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. május 16-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat kitüntetések adományozására
94/2013., 116-117/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző, HÜB, Illyés Miklós elnök
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról
99/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
82/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
81/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
101/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A 2013. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
102/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A 2013. évi szabadidősport támogatására benyújtott pályázatok tárgyalása az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
103/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása
104/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása
105/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító Okiratok módosítása
106/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
108/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012. évben végzett szakmai munkájáról
114/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
110/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
98/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére
112/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének véleményezése
113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján
109/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz
készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Mezey István képviselő
23./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
24./ Közterületek elnevezése, átnevezése
119/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
25./
a.) Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának mérséklése
96/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői u. 75-77. B.ép. fszt.I. szám alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
96/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester


dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
97/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
3./ Tájékoztató a térfelügyeleti kamerarendszer helyszíneinek módosításáról
118/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A 2012. évi zárszámadás elfogadásának, valamint a parkolás feladatainak ellátására vonatkozó döntés meghozatalának érdekében szükséges képviselőtestületi ülés tartása, melynek alapján rendkívüli ülést hívok össze.

Budapest, 2013. május 10.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem