Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. május 15-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterületek elnevezése, átnevezése
119/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-256/2013., Sz-260/20132., Sz-261/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Díjmentes közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek
Sz-257/2013., Sz-258/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakítandó vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének meghatározása
Sz-259/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
 
1./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a térfelügyeleti kamerarendszer helyszíneinek módosításáról
118/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-217/2013., Sz-217/2/2013. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2013. május 10.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem