Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. május 15-én 15:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Anyakönyvi Csoport és Házasságkötő terem, Budapest, Bakáts tér 1.

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról
99/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz
készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Mezey István képviselő
Tájékoztatók
1./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-220/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2013. május 10.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem