Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. május 15-én (szerda) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
82/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása
104/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása
105/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító Okiratok módosítása
106/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
108/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012. évben végzett szakmai munkájáról
114/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése
98/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12. / Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére
112/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének véleményezése
113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységére vonatkozó beszámoló
Sz-252/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre
Sz-251/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek, Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-253/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása
Sz-254/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Sport Alap 2012. évi támogatás elszámolása és a 2013. évi meghosszabbítása
Sz-255/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
Sz-215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
20./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-262/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök
21./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-218-219/2013., Sz-245-247/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
97/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
3./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-244/2013., Sz-244/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2013. május 10.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem