Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. május 15-én (szerda) 11.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
81/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
110/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi éves beszámolóhoz
készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Mezey István képviselő
8./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának mérséklése
96/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői út 75-77. B.ép. földszint.I. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
96/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszűntetés eldöntésre vonatkozó szempontok kialakítására
Sz-241/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Kandolka László képviselő
12./ A Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka – Ferencváros kerületi csoportja részére
Sz-229/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Gazdasági Bizottság GB 82/2013. (III.06.) sz. határozatának módosítása a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány használatában álló Budapest, IX. Üllői út 23/A. földszint IV. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklésére vonatkozóan
Sz-222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Bp. IX. ker. Ecseri út 38236/814 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-248/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Az ELMŰ Hálózati Kft. Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116B, 119A tömbök energiaellátása, 10 kV-os kábelhálózat kiépítése után megállapított, illetve a szakvéleményben meghatározott kártalanítási összeg különbözetének elengedésére vonatkozó kérelem
Sz-249/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-223/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-224/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-230/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Gazdasági Bizottság GB.73/2013.(III.06.) számú határozatának módosítása
Sz-225/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
20./ Gazdasági Bizottság GB.74/2013.(III.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-226/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
21./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-227/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-243/2013., Sz-243/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2013. május 10.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem