Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. április 25-én (csütörtök) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására
90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A 2013. április 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2013. április 22.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem