Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. április 25-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására
90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására
91/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadásra
92/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A műfüves focipálya építésére vonatkozó pályázat benyújtására 2013. május 2-ig van lehetőség a BM rendelet alapján, amelyről a Képviselőtestületnek szükséges döntést hoznia.

Budapest, 2013. április 22.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem